Disclaimer

Onder ‘wij’ (en ‘ons’) wordt verstaan: de Business-Factory en de juridsche personen die de Business-Factory vormen.

Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met ons. Wij nemen afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn. Wij houden ons niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van deze website, of informatie die beschikbaar is op deze website.