Masters

Het runnen van een business vergt veel energie in een veranderde omgeving. Het managen van je team en het omgaan met (de wens van) je klanten is een continu proces dat tegenwoordig andere inzichten behoeft. Maar dit hoef je niet alleen te doen. De Business-Factory geeft je inzichten en praktische tools om niet alleen leiding te geven aan anderen maar ook om jezelf te managen. Deze inzichten zijn zeer praktijk gericht.

Programma
Het programma bestaat uit 4 modules. Elke module duurt 3 maanden en heeft 3 cursusdagen. Dit betekent dat de totale cursus “Master Your Business” 1 jaar duurt. De modules kunnen ook los worden gevolgd.

Module 1:
Geeft inzicht in de talenten, de drijfveren, de mate van energie en het gedrag van de deelnemer. Dit is ontzettend belangrijk omdat de praktijk leert dat men vaak een ander beeld heeft van de persoonlijke eigenschappen. Echter tijdens werkzaamheden, of onder spanning, kan het gedrag totaal anders zijn waardoor een ander dit anders ervaart.

Module 2:
Heeft alles te maken met het kapitaal van het bedrijf namelijk “de medewerkers”. In veel gevallen worden de medewerkers niet betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf. Uit alle onderzoeken onder medewerkers blijkt dat betrokkenheid en zinvol werk hoog staan op de scorelijst van de medewerkerstevredenheid. In deze module gaan we voor optimale samenwerking en tevredenheid door middel van een 360 graden feedbacktest. Deze test geeft veel duidelijkheid over hoe de cultuur is binnen het bedrijf.

Module 3:
Staat vol in het teken van de marketingkant van het bedrijf. Ondernemingen die zich richten op de toekomst weten dat er geen standaard marketingoplossingen meer bestaan. De klant eist een individuele benadering en is niet langer geïnteresseerd in algemene communicatie en acties. Het personaliseren van de uitgezonden boodschap geeft ook een helder beeld van de professionele aanpak van het bedrijf. In deze module is er veel ruimte voor persoonlijke vraagstukken met betrekking tot klantrelaties en klantenwensen.

Module 4:
De organisatie van het bedrijf staat centraal. Duidelijk is dat over 5 tot 10 jaar bedrijven niet meer kunnen bestaan als niet wordt mee veranderd met de vraag vanuit de markt. Hoe toekomstgericht wordt er gedacht, wat kunnen er voor waarden worden toegevoegd of worden veranderd om een sterke positie in het ondernemersveld te hebben? Aan het eind van deze module hebben de deelnemers een “small businessplan” gemaakt die veel inzicht geeft en leidt tot het aanzetten van actie.

Profiel
Ondernemers die:

  • Ervaring hebben met het aansturen van teams en gestructureerd willen coachen en managen.
  • Behoefte hebben aan het meten en verbeteren van managementvaardigheden en inzichten.
  • Een visie en missie willen ontwikkelen om doelen te kunnen stellen voor de toekomst.
  • De structuren binnen het bedrijf willen aanscherpen.
  • Ambitieus zijn en bereid zijn een positieve input te leveren door kennis en kunde te delen

Duur
10 dagen

Data
Module 1:
Dinsdag 20 september 2016
Woensdag 5 oktober 2016
Dinsdag 1 november 2016
Module 2:
Woensdag 16 november 2016
Dinsdag 29 november 2016
Woensdag 7 december 2016
Module 3:
Data volgen eind 2016
Module 4:
Data volgen eind 2016

Tijd
12.00 – 18.00 uur met nabespreking en een warme maaltijd.

Locatie
Business-Factory, WELLA education studios, Rotterdam.

Prijs
€ 4.800,00 voor de gehele cursus (excl. BTW, inclusief lunch).